Σάββατο

Ασύρματες Ευρυζωνικές Συνδέσεις

Ασύρματες Ευρυζωνικές Συνδέσεις - Οικογένεια Προϊόντων WiBAS

WiBAS: Μια λέξη που περικλύει ασύρματες ευρυζωνικές λύσεις
WiBAS Λογότυπο

Η οικογένεια προϊόντων WiBAS αποτελούν την εξαιρετική λύση της INTRACOM TELECOM στον χώρο των ασύρματων ευρυζωνικών εφαρμογών. Η αποδεδειγμένη εμπειρία της INTRACOM TELECOM σε τεχνολογίες ευρείας ζώνης , ασύρματης πρόσβασης και μετάδοσης συνδυάστηκε με προσεχτική ανάλυση των αναγκών και προτάσεων των οργανισμών δικτύου για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό προϊόν το οποίο χαρακτηρίζεται από state - of - the - art τεχνολογία και cutting - edge απόδοση ραδιοσυστήματος. Καθώς χρησιμοποιείται σε μεγάλο αριθμό εφαρμογών, τα ασύρματα ευρυζωνικά συστήματα παρέχουν επικερδείς λύσεις για έναν αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων. Η οικογένεια των προϊόντων WiBAS απευθύνονται αποκλειστικά στις απαιτήσεις των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, είτε είναι πάροχοι είτε ανταγωνιστές, είτε διευθύνουν σταθερά ή κινητά δίκτυα.

Η οικογένεια των προϊόντων WiBAS αποτελείται από ασύρματα ευρυζωνικά συστήματα σημείου προς πολλά σημεία βάσει της τεχνολογίας 802.16. Η μεταγωγή πακέτων (Packet switching), η προσαρμοζόμενη διαμόρφωση (adaptive modulation), ο προσαρμοζόμενος έλεγχος ισχύος (adaptive power control), η υψηλή φωτεινότητα φάσματος (high spectral efficiency), η εμπροσθόδοτη διόρθωση σφαλμάτων (forward error correction), η ποιότητα υπηρεσίας (QoS), και η ασφάλεια (security) αποτελούν τον πυρήνα της τεχνολογίας του WiBAS . Χρησιμοποιώντας την ανοιχτή τεχνολογία 802.16, δημιουργήθηκαν οι μεταβλητές του πυρήνα της τεχνολογίας που στοχεύουν στις συγκεκριμένες ανάγκες και εφαρμογές.

Διάγραμμα WIBAS